Regulamin

I Informacje ogólne i definicje

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ully.pl.
2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Właścicielem sklepu www.ully.pl, zwanym również Sprzedającym jest:
ULLY.PL Kinga Owsian
Obornicka 3, 62-090 Bytkowo
NIP 777 133 45 01
REGON 368656698
mail: ully@ully.pl
tel. +48 608 372 373

4. Wszystkie produkty sprzedawane przez ULLY.PL są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
5. Zawarcie umowy sprzedaży możliwe jest poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.ully.pl
6. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
7. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
b) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
c) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu Internetowego www.ully.pl.
d) Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ully.pl za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia.
e) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ULLY.PL Kinga Owsian, a Klientem, zawierana za pośrednictwem serwisu internetowego www.ully.pl.
f) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
g) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II Składanie zamówień

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.ully.pl niezbędne jest:
• dodanie wybranego produktu do koszyka
• wybór rodzaju dostawy
• wybór rodzaju płatności
• wpisanie adresu dostawy
• złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „ZAMAWIAM”
3. W trakcie składania zamówienia Klient wybiera formę płatności i sposób dostawy oraz zostaje poinformowany o łącznej cenie zamówienia.
4. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego.
5. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 7 dni roboczych i nie obejmuje wysyłki.
6. Dostawy zamówionych towarów odbywają się za pośrednictwem firm przewozowych.
7. Przy odbiorze produktu, nabywca powinien w obecności osoby wydającej towar, sprawdzić, czy przesyłka jest kompletna oraz nie posiada żadnych uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu. W przypadku wykrycia uszkodzenia, należy sporządzić w obecności przewoźnika, protokół uszkodzenia przesyłki.
8. Wszelkie pytania Klient powinien kierować do obsługi sklepu  internetowego w dni robocze (od poniedziałku do piątku) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ully@ully.pl.

III Formy płatności

1. Klient powinien dokonać opłaty za zamówienie w ciągu 3 dni od jego złożenia.
2. Sprzedający akceptuje następujące formy płatności:
• przedpłata na konto Sprzedającego tradycyjnym przelewem bankowym , nr konta do przelewu: 74 1140 2004 0000 3402 4097 3898; realizacja następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy
• płatności online Blue Media S.A. - Klient opłaca zakupy w trakcie składania zamówienia.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
Visa
Visa Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro

IV Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.ully.pl, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru , bez podania przyczyny, w terminie nieprzekraczającym 14 dni.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym Sprzedawcę mailowo pod adresem: ully@ully.pl.
Zwracany przez Klienta produkt, powinien zostać odpowiednio zabezpieczony  przed uszkodzeniami  w trakcie transportu.
Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają klienta.
Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres :
ULLY.PL Kinga Owsian
ul. Obornicka 3
62-090 Bytkowo 

V Gwarancja

1. Wszystkie oferowane przez ULLY.PL produkty, objęte są gwarancją na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym
2. Reklamacji nie podlega:
naturalne zużywanie się produktu
użytkowanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem
niewłaściwa pielęgnacja
uszkodzenia mechaniczne
produkty z wadami jawnymi, o których kupujący wiedział w dniu zakupu.
3. ULLY.PL nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub straty powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania sprzedawanego produktu.
4. Reklamowany towar wraz z dokładnym opisem zgłoszenia reklamacji należy wysłać na adres: ULLY.PL Kinga Owsian Obornicka 3, 62-090 Bytkowo
5. ULLY.PL rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od otrzymania reklamowanego produktu.
6. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji wiąże się z przesłaniem pełnowartościowego produktu na adres podany przez Klienta. Jeśli wymiana nie będzie możliwa Sprzedawca dokona zwrotu należności na konto Kupującego w terminie 14 dni roboczych.

VI Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu jest Sprzedający.
Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.
Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów